Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svazoví inspektoři BP: V roce 2021 bez smrtelného úrazu, četnost pracovních úrazů klesla

1. 2. 2022

 

Ivo Kavka je koordinátor svazových inspektorů bezpečnosti práce (SIBP) a vedl jejich poradu 11. ledna v pražském sídle odborového svazu. Požádali jsme ho, aby čtenářům HGN přiblížil průběh a výsledky novoroční porady.


Každoročně, na konci kalendářního roku, připravujeme závěrečnou zprávu a výkaz činnosti svazové inspekce bezpečnosti práce za uplynulé období. Z toho důvodu pořádáme závěrečné školení a poradu svazových inspektorů bezpečnosti práce. 


Na letošní poradě jsme společně probrali a vyhodnotili působení svazových inspektorů v jednotlivých organizacích a střediscích s nejvyšší koncentrací báňského průmyslu, což je Most, Sokolov a Ostrava. Další střediska utlumovaného uranového hornictví, Moravské naftové doly a DIAMO zastupuji já. 


Ukazatele bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti za předešlý rok zpracováváme na konci ledna, ale obraz o parametrech úrazovosti mají jednotliví svazoví inspektoři pochopitelně již v závěru roku a mohou o nich informovat na poradě své kolegy. Důležité jsou rovněž informace o průběhu šetření mimořádných a závažných pracovních úrazů, příčinách jejich vzniku a opatřeních, která byla přijata k zamezení jejich opakování. 


O rozpočtu, legislativních změnách a covidových opatřeních Hodnotili jsme rovněž čerpání a dodržení rozpočtu, který byl určen odborovým svazem na odbor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na poradě jsme aktualizovali rozdělení působnosti v regionech a rozdělení organizací, kde svazoví inspektoři poskytují poradenský a kontrolní servis pro předsedy základních odborových organizací. Na poradě jsme probrali změny v legislativě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021 a legislativní návrhy připravované na období nového roku 2022.


Na jednání také zaznělo, že v uplynulém období nemuseli svazoví inspektoři řešit ani jeden smrtelný pracovní úraz, rovněž celkové počty pracovních úrazů mírně klesly. Svoji roli sehrál rovněž částečný útlum v prvovýrobě v důsledku covidových opatření. A právě jejich úroveň jsme na poradě rovněž hodnotili. 


V některých organizacích, kde to bylo možné, přistupovali k využívání práce z domova, jinde zavedli tvrdší organizační opatření proti šíření covidu-19. Například pro pracovní kolektivy velkostrojů v hnědouhelném hornictví je snaha o omezení styku v místech, kde se předávají služby, probíhají pracovní porady, provádí očista a odpočinek. Pracovní činnost zde probíhá nonstop 365 dnů v roce a cílem bylo a je zamezit šíření virové nákazy, ohrožení zdraví zaměstnanců tak, aby nedošlo ke snížení těžby a plynulých dodávek energetického uhlí do elektráren a tepláren. 


Odešli zaměstnanci i úsekoví inspektoři 
Systém práce závodních a úsekových inspektorů bezpečnosti práce nezaznamenal podstatné změny. V OKD však došlo z důvodu útlumu těžby ke snížení počtu zaměstnanců včetně úsekových odborových inspektorů. Většina lidí z těchto organizací odešla. Ti, kteří zůstali, včetně úsekových inspektorů bezpečnosti práce, dnes dále působí ve státním podniku DIAMO. Rok 2022 


V loňském i předloňském roce jsme se snažili mimo běžné kontrolní činnosti prověřovat i dodržování covidových opatření na pracovištích. Situace se postupně stabilizovala a zaměstnanci i zaměstnavatelé pochopili, že přijatá opatření, byť nepříjemná a mnohde i nákladná, jsou v jejich zájmu. 


Nyní jde o to, jakým způsobem při probíhajícím covidu udržet ve firmách potřebnou pracovní činnost. Při školeních a předávání instrukcí o bezpečnosti práce vznikají ve firmách z těchto důvodu určité organizační problémy. Uvidíme, co další vlna onemocnění covidem přinese, a jaká opatření nová vláda stanoví.


Školení ZIBP budou zachována 
Na poradě nás druhý místopředseda Odborového svazu PHGN Jiří Waloszek seznámil s opatřeními ministerstva zdravotnictví a jejich zavedením do organizační struktury odborového svazu. Přes všechny problémy byla školení závodních inspektorů bezpečnosti práce (ZIBP) ve firmách za určitých organizačních opatření zachována, a pokud to bude možné budeme v nich dále pokračovat i letos. 


Svazová inspekce bezpečnosti práce v loňském roce přes všechny problémy fungovala, a za to bych chtěl jménem svým i jménem Jiřího Waloszka, který má bezpečnost práce v odborovém svazu v kompetenci, poděkovat všem svazovým inspektorům, závodním a úsekovým inspektorům bezpečnosti práce, kteří to při své činnosti na pracovištích nemají jednoduché. Rád bych poděkoval také všem zaměstnancům, kteří osobním přičiněním a přístupem přispívají k udržení, nebo zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všem přeji do nového roku hodně osobní spokojenosti, mnoho sil, štěstí a především zdraví. 

 

 

kavka.png

Záběr z lednové porady svazových inspektorů bezpečnosti práce v Praze. Zleva Petr Vavroš, Ivo Kavka, Jiří Waloszek, Petr Trieb a Petr Švehla. 

 

 


 

Kontakty na svazové SIBP 
Ing. Ivo Kavka: ivo.kavka@seznam.cz 
Petr Švehla: svehla@suas.cz 
Petr Trieb: trieb.petr@cmkos.cz
Petr Vavroš: vavros.p@seznam.cz nebo sibp.ov@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Ivo Kavka, koordinátor SIBP
Foto: Petr Kolev