Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrhy Akčního plánu projektu RESTART projednaly desítky představitelů jednotlivých regionů

12. 4. 2017

 

 


Desítky představitelů Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje potvrdily finální podobu návrhů Akčního plánu Strategie restrukturalizace znevýhodněných regionů. Schválená opatření budou přijata do meziresortního připomínkového řízení a dne 31. května 2017 bude výsledný schválený Akční plán předložen k projednání Vládě ČR.


Akční plány pro rok 2017–2018 jsou prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, projektu nazvaného symbolicky RESTART. Návrhy obsahují celkem 72 opatření (57 společných pro všechny tři kraje, 4 specifická pro Moravskoslezský kraj a 11 specifických pro Ústecký a Karlovarský kraj), která byla projednána v rámci široké regionální diskuse a z velké části i s příslušnými ministerstvy.

 

obr_1.jpeg„Jsem přesvědčen, že návrhy, které jsme shromáždili, mohou pomoci strukturálně postiženým krajům. Cílem je nastartovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech. Hlavní důraz klademe na rozvoj podnikání. Zaměřili jsme se také na takzvanou stříbrnou ekonomiku, která představuje dynamicky se rozvíjející oblast, například ve službách zaměřených právě na starší osoby,“ uvedl Jiří Cieńciała, vládní zmocněnec.Návrhy konkrétních opatření jsou členěny do 7 pilířů: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace, infrastruktura 
a veřejná správa. Akční plán obsahuje systémová a legislativní opatření, nadregionální programy a specifické programy a opatření pro jednotlivé kraje.

 „Akční plán je shrnutím všeho, co potřebujeme, aby znevýhodněné kraje dosáhly úrovně ostatních regionů – zvýšily svou konkurenceschopnost, oživily ekonomiku a celkově zlepšily svou image. Chceme také dosáhnout snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a toho, aby dotčené regiony byly vhodným místem pro život svých obyvatel,“ uvedla Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce zodpovědná za kraje Ústecký a Karlovarský. 

Klíčová opatření a programy, které jsou zahrnuty v prvním Akčním plánu, konkrétně řeší například problematiku zadlužení a exekucí obyvatel regionu (zejména Ústeckého kraje), podporu podnikání prostřednictvím zavedení nových technologií do firem, podporu dopravní infrastruktury (rekonstrukce a modernizace silnic I. a II. třídy), regeneraci tzv. brownfieldů 
a možnosti jejich využití pro podnikání nebo například také podporu vzdělávání obyvatel regionů s cílem zvýšit jejich šance na pracovní uplatnění.  

Na přípravě návrhu konkrétních opatření na podporu dotčených krajů spolupracoval Úřad zmocněnce vlády s celou řadou významných aktérů z regionů, jako jsou krajská tripartita, zástupci měst, zástupci podnikatelského sektoru, zástupci vysokých škol a další. 

Své názory a návrhy konkrétních opatření může vyjádřit také široká veřejnost prostřednictvím online formuláře na webových stránkách projektu Restart: www.restartregionu.cz. Výsledný Akční plán bude předložen Vládě ČR k projednání 
dne 31. května 2017. Opatření, která nebyla z časových důvodů zahrnuta v prvním Akčním plánu, jsou navržena pro přípravu dalšího, v pořadí druhého Akčního plánu, na jehož znění se již pracuje. Stále je tedy možnost se do projektu Restart zapojit a jsou vítány nové nápady.

 

Akční plány navazují na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila začátkem letošního roku. Cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. V případě schválení Akčního plánu vládou, bude na realizaci jednotlivých opatření uvolněna patřičná finanční částka, která bude putovat přímo do strukturálně postižených regionů. 
 

PROJEKT RESTART


Projekt restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, realizovaný ve spolupráci Úřadu vládního zmocněnce s regiony a s Ministerstvem obchodu a průmyslu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou vlády ČR.

 

obr_2.jpeg

 

 

Příloha: Příklady opatření současného návrhu Akčního plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj,foto: Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj